Unlisted

Optimering af minivådområde

12. marts 2021 kvælstof, minivådområde
Seniorforsker Carl Christian Hoffmann fra Aarhus Universitet forklarer her, hvordan han har arbejdet med at optimere et minivådområde, så det potentielt kan fjerne endnu mere kvælstof end de minivådområder, som er etableret på traditionel vis.