Planter

Få succes med at få gode og kraftige efterafgrøder

18. marts 2021 efterafgrøder, webinar

 

Efterafgrøder har stor betydning for den samlede økologiske produktion.

Vellykkede efterafgrøder giver både:
• en effektiv konkurrence til ukrudt
• opsamler og holder på næringsstofferne til den kommende afgrøde
• bidrager til mere biodiversitet
• giver mere liv i jorden og en bedre jordstruktur 

Den forbedrede jordfrugtbarhed er med til at danne grundlaget for en mere sikker etablering af den kommende afgrøde. 

Der er derfor mange gode grunde til at prioritere efterafgrøder i de økologiske marker, men desværre lever væksten og biomassen af efterafgrøderne ofte ikke op til forventningen. Derfor bliver effekten heller ikke den tilsigtede. 

På webinaret her forklarer Lars Egelund Olsen (SEGES Økologi Innovation) på baggrund af erfaringer og forsøg, hvad der skal til for at få efterafgrøderne til at lykkes. 


HVORNÅR
Torsdag d. 18. marts kl. 8.30-9.00

TILMELDING
Webinaret er gratis, men tilmelding er nødvendig for at få tilsendt et link til deltagelse.