Planter

Vandudskiftningen i fjorde spiller stor rolle for vandmiljøet

Læs mere på LandbrugsInfo
Fjordenes vandudskiftning betyder, at de store afstrømninger af kvælstof i efteråret og vinter, som landbruget står for, i mange fjorde kun har minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren. Tænkningen er funderet i, at det er anbefalet af det internationale forskerpanel som i 2017 evaluerede de danske modelberegninger  for at medtage tidslighed i beregninger. DHI har regnet på det og nået frem til, at det betyder noget for en række fjorde.