Planter

Naturpleje i Åsted Ådal

I Åsted Ådal ved Frederikshavn driver Lars Thomsen naturpleje med bl.a. gallowaykvæg. Tidligere havde han et virvar af mindre arealer med forskellige tilsagn og grundbetaling. 

Men med hjælp fra Agri Nord fik han samlet det hele i et plejegræstilsagn uden grundbetaling. Det betød at han kunne søge tilskud på flere arealer. Det gav mindre administration og en pæn økonomisk gevinst.