Kvæg

Få et bedre overblik over køernes celletal i DMS

1. november 2021 Celletal, DMS, kvæg, mælk, PowerBI, sundhed
På analyseudskriften "Mælkeanalyse, ydelseskontrol" er det muligt at analysere køernes celletal for de sidste 4 måneder. Celletallet vises grafisk og det er muligt at filtrere sig ind på særlige grupper af køerne f.eks. ud fra kg EKM, dage fra kælvning eller hold. Sæt evt. en anden celletalsgrænse for at identificere dyr, der ligger over og under grænsen. Ved at holde musen over de enkelte dyr, vises seneste 12 måneders celletal, så det er nemt at følge den enkelte kos udvikling