Kvæg

Høst af kernemajs 2021

14. december 2021 Crimpning, kernemajs, Kolbemajs, majshelsæd
Kan kernemajs erstatte kolbemajs i foderrationen og samtidig øge grovfoderandelen? Er det en renere vare og nemmere at opbevare uden tab? - Og hvilken økonomisk betydning har det på bedriftens bundlinje? Disse tre spørgsmål vil mælkeproducent Jacob Petersen, Hinderup søge at få svar på i det kommende år