Planter

Lokalt samarbejde baner vej for det gode vandmiljø

I Danmark arbejdes der på flere fronter for at forbedre vandmiljøet, og lodsejerne involveres i at finde holdbare løsninger. I denne video opsummeres de vigtigste indsatser lige nu. 
Hør om miljøtilstanden i Odense Fjord og et nyt partnerskab mellem en række interessenter, som arbejder på at forbedre fjordens tilstand. Mød også en landmand, som har etableret en minivådområde og hans oplandskonsulent. Endelig kommer du med til et såkaldt kollektivt opstartsmøde, hvor landmændene i fællesskab byder ind med løsninger.