Planter

Høje kartoffel-udbytter med lav udvaskning og lattergas-emissioner

Kan vi dyrke stivelseskartofler med høje udbytter og samtidig reducere klimaaftrykket og udvaskning af næringsstoffer? Det tester vi i Landsforsøgene ved Herning. Her har vi udviklet Europas første kombinerede ammoniaknedfælder, som både tildeler nitrifikationshæmmer og ammoniak.

 Mød Lars Bødker, landskonsulent i kartofler hos SEGES Innovation, som fortæller om forsøget og klik dig her videre til en video, hvor Morten Krupa, forsøgsleder hos Ytteborg Forsøg, fortæller om maskinen.

Nedfælder til kartofler: kombinerer ammonium og nitrifikationshæmmere - SEGES TV