Planter

Nedfælder til kartofler: kombinerer ammonium og nitrifikationshæmmere

SEGES Innovation og samarbejdspartnere gennemfører forsøg, hvor vi til stivelseskartofler nedfælder både ammonium og nitrifikationshæmmere. Målet er at få høje udbytter og og samtidig reducere klimaaftrykket og udvaskning af næringsstoffer.

Se mere om selve forsøger her