Gris

Slagtegrisewebinar 2022

3. juni 2022 slagtegris

Hvad rører sig i slagtegriseproduktionen? Hvilke nye muligheder arbejder SEGES Innovation med? Og hvordan kan du optimere din produktion?

Bliv opdateret på, hvad der rører sig i slagtegrisebranchen og få mulighed for at stille spørgsmål til ind-lægsholderne.

Program:

Velkomst
V. Joachim Glerup Andersen, SEGES Innovation

National plan for reduktion af PRRS i Danmark
- Hvad betyder den nye plan for slagtegriseproducenterne?
v. Nicolai Weber, Projektleder og chefkonsulent, L&F

Effekt af skulderbøjler ved tørfoderautomater
- Montering af skulderbøjler mindsker foderspild i slagtegrisestalden markant.
v. Jesper Poulsen, DanBred og Jes Klausen, Hamlet Protein

Ventilation og temperatur i slagtegrisestalden
- Luft ned i stierne eller ændret temperaturstrategi – hjælper det på svineri og produktionsresultater?.
v. Torben Jensen, SEGES Innovation

Hyppig udslusning af gylle (15 min)
- Hvorfor er der en god effekt på metan? Hvad kan du gøre i din slagtegrisestald?
v. Malene Myllerup, SEGES Innovation 

Opsamling og tak for i dag
v. Joachim Glerup Andersen, SEGES Innovation