Kvæg

Det perfekte tavlemøde

Se hvordan du afholder det perfekte tavlemøde i din bedrift.
Projektet er medfinansieret af midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.