Gris

Nye fosforlofter og test af fosforbehov for økologiske slagtegrise ud fra fosfor i urin

11. oktober 2022 fosfor, gris

Dette webinar afholdes af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Fosfor er en kilde til forurening af vandmiljøet, og for at reducere udledningen bliver fosforlofterne sænket. Fosforlofterne er ofte bestemmende for arealkravet til økologiske grise, og for at forbedre udnyttelsen af fosfor, er der gennemført et forsøg til bestemmelse af minimumsbehovet for calcium og fosfor til slagtegrise ud fra mange urinanalyser af calcium og fosfor.