Økologi

Grøngødning i et grøntsagssædskifte

29. november 2022 grøngødning, Grønsagssædskifte

Dette webinar afholdes af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Webinaret giver inspiration til nye dyrkningssystemer med grøngødning, der forbedrer kulstofbindingen i den økologiske grøntsagsproduktion.

Grøntsagskulturer efterlader i sig selv meget lidt kulstof i jorden, og derfor vil et sædskifte med grøntsager ofte tære hårdt på kulstofindholdet i jorden. Skal kulstofindholdet i jorden vedligeholdes og i bedste fald øges, er det vigtigt at have fokus på at dyrke efterafgrøder. Efterafgrøder kan etableres på flere forskellige måder i marken, men der kan lidt mere utraditionelt også udnyttes områder i marken, som normalt står uden bevoksning i vækstsæsonen - herunder forageren, kørespor, vandingsspor og for visse kulturer som undersået mellem rækkerne.

Oplægsholdere:

  • Richard de Visser: Erfaringer med grøngødning og efterafgrøder i et grøntsagssædskifte, som kan øge kulstofbindingen i systemet. 
  • Mads Juul: Hvordan påvirker de nye strategier med grøngødning økonomien, og hvor meget kulstof kan de bidrage med. 
  • Martin Koller (På engelsk) Green manuring in organic vegetable production.