Virksomhedsledelse

Guide til nem beregning af markøkonomi

Det er enkelt og hurtigt at beregne økonomi i markbruget ved at anvende værktøjet ”Økonomi i afgrøder og sædskifter”.

Her får du en guide til, hvordan du kan bruge værktøjet.

Værktøjet kan anvendes til at give et bud på økonomien ved dyrkning af forskellige afgrøder og sædskifter under forskellige vilkår, herunder oprettelse af nye afgrøder. Som noget nyt kan værktøjet også anvendes til at estimere økonomi ved dræning.

Link til værktøjet: https://www.landbrugsinfo.dk/public/0/b/b/produktionsokonomi_regnearket_okonomi_i_afgroder_og_sadskifter