Tagget med planteavl

Økologi

Timing af blindharvning i et koldt og tørt forår

175 views 8. april 2021

Når foråret er koldt og tørt spirer ukrudtet senere og næsten samtidig med kornet. Det kræver...

Webinars

CropManager Tildelingslag – kom godt i gang!

598 views 2. februar 2021

Præcisionsjordbrug skal være let, overskueligt og brugervenligt. Det bliver det med CropManager!...

Virksomhedsledelse

Bedre jordfordeling giver klare fordele

324 views 3. december 2020

Der er klare fordele ved at samle jorden rundt om bedriften. Det oplever mælkeproducent Mogens...

Økologi

Lattergasmålinger kan være med til at afgøre,...

561 views 23. november 2020

Lattergasudledning fra markerne udgør 33% af landbrugets klimapåvirkning. Samtidig er det...

Økologi

Udbringning af nyttedyr i vinterraps

1.057 views 19. oktober 2020

I et treårigt projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, om man med hjælp fra nyttedyr kan...

Økologi

Ny næring fra organisk husholdningsaffald

168 views 7. september 2020

SEGES og Økologisk Landsforening samarbejder om tilbageføre næringsstoffer fra organisk...

Økologi

Forklaring af Kvernelands høstteknik

227 views 6. august 2020

Peter Waldemar fra firmaet Kverneland Group Kerteminde A/S fortæller om deres høstkoncept og...

Økologi

Forklaring af kvalitetsmålinger

247 views 6. august 2020

Specialkonsulent Torben S. Frandsen fra SEGES, Planteinnovation fortæller om kvalitetsmålingerne.