Tagget med planteavl

Planter

Ukrudtsbekæmpelse i spinat: Se med i de fynske...

928 views 11. august 2022

Se med her, hvor Kristian Juranich, SEGES Innovation, besøger vores spinatbesøg på Fyn, hvor der...

Planter

Highlight fra Landsforsøgene 2021

280 views 21. december 2021

Webinaret præsenterer dig for udvalgte Landsforsøg 2021. Her kan du få en lille forsmag på, hvad...

Økologi

Timing af blindharvning i et koldt og tørt forår

289 views 8. april 2021

Når foråret er koldt og tørt spirer ukrudtet senere og næsten samtidig med kornet. Det kræver...

Planter

CropManager Tildelingslag – kom godt i gang!

1.279 views 2. februar 2021

Præcisionsjordbrug skal være let, overskueligt og brugervenligt. Det bliver det med CropManager!...

Virksomhedsledelse

Bedre jordfordeling giver klare fordele

382 views 3. december 2020

Der er klare fordele ved at samle jorden rundt om bedriften. Det oplever mælkeproducent Mogens...

Økologi

Lattergasmålinger kan være med til at afgøre,...

669 views 23. november 2020

Lattergasudledning fra markerne udgør 33% af landbrugets klimapåvirkning. Samtidig er det...

Økologi

Udbringning af nyttedyr i vinterraps

1.209 views 19. oktober 2020

I et treårigt projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, om man med hjælp fra nyttedyr kan...

Økologi

Ny næring fra organisk husholdningsaffald

228 views 7. september 2020

SEGES og Økologisk Landsforening samarbejder om tilbageføre næringsstoffer fra organisk...