Planter

Gregers om jordfordeling: "Der kommer ikke nogen overfra og bestemmer"

Gregers Kristensen - landmand ved Vejen - deltager som lodsejerrepræsentant i et jordfordelingsprojekt ved Kragelund Mose.

Han således været med til at værdisætte jordene på vegne af sine kolleger.

Men hvilke tanker opstår, når man tager landbrugsjord ud af omdrift, og hvilke muligheder ligger der i at kaste sig ind i sådan et projekt?

Hør om Gregers’ oplevelse af processen i videoen.