Kvæg

Indretning af forrum

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2022 om forrummets indretning på kvægbrug