Kvæg

Udnyttelse af data fra malkecenter

Fra Grovfoderekskursionen 2022. Finn Jensen fra SAC fortæller hvordan du med fordel kan udnytte data fra malkecenter