Kvæg

Ikke sådan (foder)

Videoen ”IKKE SÅDAN” viser et eksempel på, hvordan foderet står stille langs siderne af blandekarret og der er alt for lille blandeeffekt på en stor del af blandingen. Flytter blanderen ikke foderet skal forsøg på at fremstille kompakte foderblandinger udsættes til blanderen er justeret. Det kan have stærkt negative effekter på produktionen at fodre med en utilstrækkelig effekt i slut-mix fasen.