Planter

Stærkt fynsk samarbejde om hotspot-analyse

20. marts 2023 kvælstof, vandmiljø, vandprøver
Ved Egensedybet i Odense Fjord oplandet er de lokale landmænd og Danmarks Naturfredningsforening gået sammen for at kortlægge, hvor kvælstofudledningerne egentligt stammer fra. Her samarbejder lodsejere og frivillige om at indsamle vandprøver, som Syddansk Universitet benytter til at præcisere, hvor i landskabet der er hotspot for udledning af kvælstof.

I denne video kan du høre mere om samarbejdet mellem lodsejerne og Danmarks Naturfredningsforening samt SDU’s hotspot analyse.