Kvæg

Forbedret produktionsstyring og jævnt flow i DMS

14. april 2023 dms, kvæg, mælk, powerbi, repromanagement, sund

At skabe et stabilt flow i besætningen er noget de fleste besætninger bør stræbe efter. Hermed menes en jævn fordeling af kælvninger, goldninger henover uger og måneder, og dermed også et stabilt antal malkende køer. 

I "Besætningsflow" kan landmænd:

- Få overblik over det fremtidige antal malkekøer på stald og tilpasse kapaciteten
- Få overblik over det fremtidige antal goldkøer på stald
- Se fremskrivning af forventede kælvninger baseret på drægtige køer og kvier

At skabe et stabilt flow i besætningen er noget de fleste besætninger bør stræbe efter. Hermed menes en jævn fordeling af kælvninger, goldninger henover uger og måneder, og dermed også et stabilt antal malkende køer.