Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post A1

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 med emnet "Sådan passer vi køer på Allesgaarde"