Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post A2

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Grovfoderkvalitetens betydning