Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post B2

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Arbejdsmiljø og sikkerhed omkring gyllehåndtering på bedriften. Herudover et indlæg om at bevare sunhed på bedriften blandt medarbejdere