Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post C1

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Sandseparering af gylle - teknik og økonomien bag