Kvæg

Konsekvensanalyse af klovlidelser i DMS

Under Analyseudskrifter, Klovsundhed i DMS, er der kommet en ny fane, der hedder "Konsekvenser af klovlidelser".

På fanen kan du se hvad konsekvenserne er på mælkeydelse og udsætning for de køer i besætningen, der har klovlidelser i forhold til de køer, der ikke har klovlidelser. Dermed kan du få indblik i hvad de forskellige klovlidelser har af betydning i din besætning.

Klovlidelserne er opdelt i hornrelaterede (fx sålesår, byld i den hvide linje og dobbeltsål), hudrelaterede (fx digital dermatitis eller klovbrandbyld) og abnorm klovform (fx poptrækkerklove). Påvirkningen på ydelsen er for de hornrelaterede lidelser og for abnorm klovform beregnet som den gennemsnitlige forskel mellem opnået ydelse og målydelsen ved to ydelseskontroller før lidelsen registreres og to kontroller efter. For de hudrelaterede er det tilsvarende for en ydelseskontrol før og en kontrol efter lidelsen. Fanen viser forskellen i ydelse mellem de køer, der har fået registreret en klovlidelse og de køer, der ikke har. For udsætning angives andel køer, der er blevet udsat indenfor perioden 60 dage efter registrering af klovlidelsen. Her sammenholdes også køer med klovlidelser og køer uden klovlidelser.

For både ydelse og for udsætning opdeles køerne i 0-90 dage efter kælvning og over 90 dage efter kælvning. Fanen viser de rå tal men tager ikke højde for at højtydende køer ofte er i højere risiko for at udvikle en klovlidelse.