Kvæg

Kvæg

Klima & Ko. – I foderet

266 views 8. november 2023

Hvordan kan additiver og fodersammensætning bidrage til at reducere metanudledningen fra køer –...

Kvæg

Klima & Ko. – I stalden

194 views 8. november 2023

Hvordan kan løsninger inde i stalden bidrage til at reducere metanudledningen – og hvad betyder...

Kvæg

Klima & Ko. – I marken

146 views 8. november 2023

Hvordan kan dit arbejde i marken bidrage til at reducere metanudledningen – og hvad betyder...

Kvæg

Torben Hansen prøver Bovaer

237 views 25. september 2023

En afprøvning af foderadditivet Bovaer i fem danske besætninger har vist en metanreduktion på...

Kvæg

Udleder køer på græs mindre metan?

215 views 9. august 2023

Hvad er sammenhængen mellem køernes metanudledning og tid på græs? Det undersøger SEGES...

Kvæg

Brug kun antibiotika med stor omtanke

71 views 7. august 2023

Driftsleder Thomas Krog Nielsen er meget opmærksom på at bruge antibiotika med omtanke til sine...

Kvæg

Antibiotikaforbrug bør reduceres

59 views 7. august 2023

Chefdyrlæge i LVK, Kenneth Krogh mener, at vi bør arbejde på at reducere forbruget af antibiotika...

Kvæg

Bliv klogere på dødelighed af kalve, ungdyr og...

165 views 2. august 2023

Kvægfagdyrlæge Henrik Læssøe Martin fortæller om analysen bag det kritiske målepunkt "Døde dyr" i...

Kvæg

Græsningsprojekt ved Storåen

320 views 26. juni 2023

Græsningsprojektet ved Storåen foregår på tværs af matrikelskel, og formålet er at pleje og...

Kvæg

Få tjek på lageret og overblik på tværs af...

268 views 24. maj 2023

Vil du holde et godt overblik over dine beholdninger af både foder, planteværn, gødning, udsæd og...

Kvæg

Følg op på foderforsyningen med SEGES Lager

115 views 3. maj 2023

Bliv godt klædt på til den kommende slætgræs-sæson og få de gode råd og smarte tips at bruge...

Kvæg

Et enkelt valg hævede DB på Gejlsminde

363 views 26. april 2023

På malkekvægsbedriften Gejlsminde ved Rødding har de hævet deres DB udelukkende ved at vælge et...