Webinars

Planter

Vinterraps og klimaaftryk

228 views 2. december 2020

Klimaaftrykket ved dyrkning af vinterraps har betydning for både afsætningsmulighederne og...

Økologi

Økologernes fremtidige gødninger

214 views 1. december 2020

Bliv klædt på til fremtiden med viden om, hvorfra økologernes gødning skal komme. På webinaret...

Planter

Miljøtilstanden I Skive Fjord og Hjarbæk Fjord

409 views 27. november 2020

Miljøtilstanden i Skive fjord og Hjarbæk Fjord er langt fra god tilstand. SEGES har set nærmere...

Planter

Sikkerhed blandt vores udenlandske medarbejdere...

180 views 26. november 2020

At lede udenlandske medarbejdere byder på nye udfordringer, når det drejer sig om sikkerhed. Hvad...

Planter

Tips og tricks til at bruge LandbrugsInfo

203 views 26. november 2020

Webinar: Tips og tricks til at bruge LandbrugsInfo Se med på dette webinar, hvor vi giver en...

Planter

Brug af satellitmålinger i efteråret til...

237 views 25. november 2020

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde...

Virksomhedsledelse

Landmand & Leder

572 views 20. november 2020

Deltag i det gratis webinar, og få en god portion ny viden, inspiration og mange gode cases inden...

Planter

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

292 views 18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et...

Planter

Positionsbestemt tildeling af kvælstof –...

293 views 18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres...

Planter

Den insektvenlige landmand

266 views 12. november 2020

Bier og andre insekter er ikke bare vigtige bestøvere – de er også med til at gøre vores natur...

Planter

Hvordan opfyldes kravet om øget udnyttelse af...

301 views 11. november 2020

Kravene til udnyttelse af husdyrgødning hæves med 5 pct. enheder til foråret. Hør, hvordan...

Økologi

Gode råd til økologiske frugtavlere

232 views 10. november 2020

Mange mennesker tror, at frugttræer bare skal plantes, og så venter man nogle år, indtil frugten...