Webinars

Planter

Kvælstofstrategier i vårbyg, vinterhvede,...

419 views 9. december 2020

I de senere år er der gennemført en lang række forsøg, som belyser de optimale kvælstofstrategier...

Planter

Potentialer og barrierer for øget produktion af...

320 views 7. december 2020

Efterspørgslen på danskproducerede proteinafgrøder til plantebaserede fødevarer og drikke stiger...

Planter

Miljøtilstanden i Mariager Fjord inkl. marine...

357 views 3. december 2020

Miljøtilstanden i Mariager Fjord er langt fra god tilstand. SEGES har set nærmere på...

Planter

Vinterraps og klimaaftryk

221 views 2. december 2020

Klimaaftrykket ved dyrkning af vinterraps har betydning for både afsætningsmulighederne og...

Økologi

Økologernes fremtidige gødninger

198 views 1. december 2020

Bliv klædt på til fremtiden med viden om, hvorfra økologernes gødning skal komme. På webinaret...

Planter

Miljøtilstanden I Skive Fjord og Hjarbæk Fjord

396 views 27. november 2020

Miljøtilstanden i Skive fjord og Hjarbæk Fjord er langt fra god tilstand. SEGES har set nærmere...

Planter

Sikkerhed blandt vores udenlandske medarbejdere...

177 views 26. november 2020

At lede udenlandske medarbejdere byder på nye udfordringer, når det drejer sig om sikkerhed. Hvad...

Planter

Tips og tricks til at bruge LandbrugsInfo

202 views 26. november 2020

Webinar: Tips og tricks til at bruge LandbrugsInfo Se med på dette webinar, hvor vi giver en...

Planter

CropManager – kom godt i gang!

941 views 25. november 2020

Præcisionsjordbrug skal være let, overskueligt og brugervenligt. Det bliver det med CropManager!...

Planter

Brug af satellitmålinger i efteråret til...

236 views 25. november 2020

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde...

Virksomhedsledelse

Landmand & Leder

570 views 20. november 2020

Deltag i det gratis webinar, og få en god portion ny viden, inspiration og mange gode cases inden...

Planter

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

287 views 18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et...