Planter

Julianelyst Gods: Sådan balancerer vi hensyn til driften og naturen

2. december 2020 natur
SEGES tager dig her med på en virtuel markvandring rundt i Danmark, hvor du kan få gode råd til, hvordan du skaber bedre forhold for insekterne og biodiversiteten på din bedrift.

Her kan du følge med til Julianelyst Gods ved Østbirk, hvor godsets markdriftsansvarlige og naturforvalteren fortælle, hvordan forretningen og naturpleje sagtens kan gå hånd i hånd.

Og klik her videre til de andre kapitler om naturpleje med masser af gode råd til, hvad DU kan gøre:

Hvad er op og ned med blomsterstriber?

Det skal du være opmærksom på, når du udtager arealer til naturpleje

Sådan passer du bedst på naturen, når du kører i marken

Svineproducenten Go-Gris: Sådan skåner vi nyttedyrene

Lad det rode, og se naturen folde sig ud

Hvilke arealer har størst betydning

Sådan skaber de gode vilkår for insekterne i Billund