Kvæg

Håndtering af køerne i stalden, hvad skal du være opmærksom på

Køer er forholdsvis rolige dyr, men hvis de bliver forskrækkede eller stresset kan de blive uforudsigelige i deres adfærd, og bringe både dem selv og menneskerne omkring dem i fare. Derfor har vi lavet to webinarer, omkring arbejdssikkerhed, og hvordan vi omgås køerne og forstår deres adfærd. 

I det første gennemgår vi den generelle baggrundsviden, omkring køernes adfærd, og hvordan man ved rolig og velovervejet håndtering får nogle roligere køer. Hvordan man bruger koens ligevægtspunkt til at få dem i bevægelse, og hvordan vi flytter køer uden stress.

Webinarer er gratis at se og det er finansieres af Promilleafgiftsfonden.

Det andet webinar omkring håndtering af køer med fokus på staldindretning finder du her.