Kvæg

Indretning af staldforholdene til at kunne sikre korrekt og sikker håndtering af køerne.

22. januar 2021 klovbeskæring, kvæg, stalden, webinar

Køer er forholdsvis rolige dyr, men hvis de bliver forskrækkede eller stresset kan de blive uforudsigelige i deres adfærd, og bringe både dem selv og menneskerne omkring dem i fare. Derfor har vi lavet to webinarer, omkring arbejdssikkerhed, og hvordan vi omgås køerne og forstår deres adfærd. 

I dette webinar, kigger vi nærmere på staldindretningen, og hvordan vi få os indrettet så vi undgår farlige situationer. Hvordan indretning af stalden kan enten være en fordel eller en ulempe for koen og hendes adfærd. Få også gode fif til, hvordan vi sikrer en rolig klovbeskæring helt uden stress.

Webinarer er gratis at se og det er finansieres af Promilleafgiftsfonden.

Det andet webinar omkring håndtering af køer med fokus på deres adfærd og håndtering af køerne uden stres finder du her.