Planter

Planter

Etablering er noget af det vigtigste i god frøavl

10 views 31. januar 2023

Vil du høste gode udbytter i frøavlen, så skal etableringen være god. Det forklarer...

Planter

Præcisionsjordbrug 2023 afsnit 2/2: Udbytte,...

23 views 27. januar 2023

Præcisionsjordbrug - eller præcisionslandbrug - bliver mere og mere populært. Skal 2023 være...

Planter

Præcisionsjordbrug 2023 afsnit 1/2: Derfor skal...

811 views 20. december 2022

Præcisionsjordbrug - eller præcisionslandbrug - bliver mere og mere populært. Skal 2023 være...

Planter

𝐅𝐫ø𝐚𝐯𝐥: 𝐑æ𝐤𝐤𝐞𝐬𝐩𝐫ø𝐣𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐧𝐲𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐝𝐞𝐫

81 views 16. december 2022

På Falster tester SEGES Innovation rækkesprøjtning i rødsvingel. Vi kører med en maskine, som...

Planter

Planering forbedrer afvandingen på Henriks marker.

77 views 13. december 2022

Landmand Henrik Malling havde problemer med, at der ofte stod vand på hans marker i længere...

Planter

Dræn: Vi genbesøger dræn 10 år efter etablering

102 views 13. december 2022

Hvordan ser drænrør ud 10 år efter, de er etableret. Er de fyldt med sand og okker? Det blev...

Planter

Vandlidende lavning udrettes ved hjælp af...

63 views 13. december 2022

På en mark ved Sidinge Fjord var der opstået en lavning på grund af forskelle i sætning af...

Planter

Planering udretter lavning og giver ekstra...

77 views 12. december 2022

Landmand Ole Nielsen ved Lammefjorden oplevede problemer med at dyrke afgrøder på den inddæmmede...

Planter

Tæpperørs-dræning til eksamen mere end 10 år...

86 views 12. december 2022

Vi overvåger effekten af drænløsninger forskellige steder i Danmark. Fordi korrekt drænede jorde...

Planter

En fremtid uden glyphosat ? Vi tester alternativer

72 views 12. december 2022

Glyphosat står foran re-godkendelse i 2023. SEGES Innovation har igennem tre dyrkningsæssoner...

Planter

Hvordan fungerer planering som drænings- og...

72 views 12. december 2022

Drænentreprenør Schak Gaarde fortæller hvor planering kan bruges til at forbedre...

Planter

Kvælstofudvaskning: Nu har vi unikke data

455 views 7. november 2022

Siden 2015 har SEGES Innovation og vores samarbejdspartnere gennemført forsøg, hvor vi med...