Økologi

Græs som proteinfoder til grise og fjerkræ

Gennem bioraffinering kan man fra kløvergræs udtrække et proteinfoder, som kan bruges til grise og fjerkræ.
Proteinproduktion fra græs er et nyt forretningsområde for dansk landbrug. Det mener bioøkonomichef Lars Villadsgaard Toft, SEGES. Lars og hans team deltager i et bioraffineringsprojekt, som udføres på AU Foulum.
- Der er mange perspektiver ved at trække protein ud af græs. Vi er på udkig efter lokalproducerede og bæredygtige alternativer til soja, og samtidig kan flere græsarealer være et virkemiddel i forhold il den mål-rettede regulering. Græsprotein kan også være det alternativ, økologerne efterspørger.
Læs mere:
https://www.landbrugsinfo.dk/Energi/bioraffinering/Sider/pl_18_2439_ap1_Kloevergraes_som_proteinfoder_for_grise_og_fjerkrae.aspx