Økologi

Tjek af opstarten på dag 7

25. juni 2018 fjerkræ
I forbindelse med det daglige management i stalden kan man få en rigtig god fornemmelse af, hvordan opstarten er gået, hvis man tjekker det følgende:
1. Kyllingernes trivsel
  a. lyd i stalden
  b. kyllingernes aktivitetsniveau
  c. foderoptag (krofyldetest)
  d. tegn på diarre
2. Antal døde kyllinger og kyllinger der skal aflives
3. Strøelse, som gerne skal være tør og løs
Der udover er det selvfølgelig vigtigt at justere højden på vandstrengen og tjekke temperaturen og luftfugtigheden.