Økologi

Protein fra græs - et nyt foder til øko-fjerkræ og -svin

En ny bioraffineringsteknik, som udvikles i projektet OrganoFinery, omdanner græs til proteinfoder til økologiske høns, og restprodukterne kan bruges som grovfoder til køer og i biogasanlæg. Se hvordan proteinet fra kløvergræsset udvindes og hør om perspektiverne for udnyttelse af kløvergræs-protein.