Økologi

Havre som økokvægfoder

6. april 2016 kvæg
Økologisk landmand Per Rytter, Hobro fortæller om havre og anvendelse som kvægfoder. Videoen indgår i et projekt, som SEGES Økologi gennemfører, om afskallet havre til økologiske husdyr. Projektets formål er at undersøge potentialet ved afskallet alm. havre som højværdifoder. Havre er den mest dyrkningssikre økologiske vårsædsart, havre giver det højeste udbytte i foderenheder (FE) pr. ha, har den bedste proteinsammensætning og har dobbelt så højt indhold af fedtsyrer sammenlignet med de øvrige kornarter. Den høje andel af skaller nedsætter dog havrens foderværdi. I projektet arbejdes med afskalning og fodring med havre. Projektets overordnede fokus vil være at gøre havre mere anvendelig som foderkorn samt, at bidrage med essentielle aminosyrer til udfasningen af de sidste 5 pct. konventionelle fodermidler. Projektet er støtte af Fonden for økologisk jordbrug.
Interview: Finn Strudsholm
Video og redigering: Tomas B. F. Nørfelt, SEGES Økologi, marts 2016