Økologi

Bioforsuring af gylle

23. oktober 2018 bioteknik-og-bæredygtighed
Hidtil har man brugt svovlsyre til at forsure gylle for at hindre ammoniakfordampning fra staldene. Ved at anvende mælkesyrebakterier undgår man at bruge svovlsyre, der kan give arbejdsmæssige og økonomiske problemer. Bioforsuring gør det også muligt at anvende forsuring i økologiske stalde.