Planter

Naturpleje: Hvad er op og ned med blomsterstriberne

2. december 2020 natur
Blomsterstriber kan være gode for insekterne, men de kan ikke stå alene. Mød i videoen her biolog og naturformidler i SEGES, Anne Eskildsen, som her fortæller, hvordan du kombinerer blomsterstriber med andre naturtiltag på din bedrift. 

Og klik her videre til de andre kapitler om naturpleje med masser af gode råd til, hvad DU kan gøre:

Det skal du være opmærksom på, når du udtager arealer til naturpleje

Julianelyst Gods: Sådan balancerer vi markdrift og naturpleje 

Sådan passer du bedst på naturen, når du kører i marken

Svineproducenten Go-Gris: Sådan skåner vi nyttedyrene

Lad det rode, og se naturen folde sig ud

Hvilke arealer har størst betydning

Sådan skaber de gode vilkår for insekterne i Billund