Økologi

Neddeling – første trin i raffineringsprocessen

14. december 2020 græs-prof, græsprotein
Et af fokusområderne i projekt Græs-prof er test af tekniske løsninger til at findele græsset, inden der skal presses saft af til proteinudvinding. I denne video kan du se, hvordan en Seko fuldfoderblander bearbejder græsset med roterende kniv-snegle.

I forsøget, der foregik på Demoplatformen for grøn bioraffinering på Aarhus Universitets anlæg i Foulum, blev der testet flere forskellige grønne biomasser inklusiv kløvergræs-blandinger, ren rajgræs, ren rajsvingel og ren lucerne og behandlingstiden i Seko-blanderen var ca. 10 minutter.