Økologi

Naturlige stoffer kan hæmme lattergasudvikling

4. marts 2021 klima, lattergas, Planter
SEGES er i øjeblikket ved at undersøge, hvilke naturlige stoffer økologer kan bruge til at hæmme lattergasudviklingen fra jorden.
De naturlige nitrifikationshæmmere virker på forskellig vis. De påvirker forskellige bakterielle processer i jorden, og sænker hastigheden for, hvor hurtigt organisk bundet kvælstof fra gødningen omsættes til nitrat. Det gør, at nitrat ikke omdannes til lattergas eller udvaskes, før planterne kan nå at optage det.