Økologi

Anden neddelingsteknik kan hæve proteinudbyttet

2. september 2021 foulum, græs, græsprof, græsprotein
I det andet år af projektet Græs-Prof er der på Aarhus Universitets demoplatform i Foulum lavet forsøg med en helt anden teknik til neddeling af græsset, før det går i skruepressen, hvor den proteinholdige saft presses af.

Der er hentet inspiration fra biogasanlæg, hvor man også skal neddele materialerne for at få et godt gasudbytte.
Snittet græs blev blandet med grønsaft fra skruepressen, og den vandige opslæmning blev derefter pumpet igennem først en Rotacutter og dernæst en Disruptor begge af fabrikatet Vogelsang.
På den måde bliver græsmaterialet voldsomt neddelt inden det når til skruepressen, og det er let at forsyne skruepressen uden problemer med tilstopning i indfødningen, som har været et problem med frisk snittet græs.

De foreløbige opgørelser fra forsøget tyder på, at denne teknik kan øge proteinudbyttet markant i forhold til de teknikker, der hidtil har været afprøvet på demoplatformen i Foulum.