Økologi

Øko-roer: N, kali, godning, reaktionstal.mp4

15. oktober 2021 sukkerroer
Ninna om N, kali, gødning + reaktionstal