Planter

Planter

Ramt af efterafgrødekravet

303 views 25. marts 2019

Torben Thomsen får et stort efterafgrødekrav de kommende år som følge af den målrettede...

Planter

Hvad gør vi med efterafgrøderne i år?

304 views 31. juli 2018

Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil...

Planter

Hvor skal dine målrettede efterafgrøder placeres?

95 views 14. juli 2017

Se ny service på landmand.dk, hvor de efterafgrøder, du har tilmeldt, kan ses på et kort.

Planter

På jagt efter en afløser for olieræddike

148 views 28. juni 2017

Olieræddike ser ud til at kunne få kålbrok, som i forvejen er et stort problem rapsdyrkningen.

Planter

Kan du søge tilskud til frivillige efterafgrøder?

86 views 10. december 2016

Log på landmand.dk og se, om dine marker ligger i et område, hvor du kan søge om tilskud til...