Webinars

Planter

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

275 views 18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et...

Planter

Positionsbestemt tildeling af kvælstof –...

265 views 18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres...

Planter

Den insektvenlige landmand

258 views 12. november 2020

Bier og andre insekter er ikke bare vigtige bestøvere – de er også med til at gøre vores natur...

Planter

Hvordan opfyldes kravet om øget udnyttelse af...

295 views 11. november 2020

Kravene til udnyttelse af husdyrgødning hæves med 5 pct. enheder til foråret. Hør, hvordan...

Økologi

Gode råd til økologiske frugtavlere

205 views 10. november 2020

Mange mennesker tror, at frugttræer bare skal plantes, og så venter man nogle år, indtil frugten...

Virksomhedsledelse

Dashboard og eOverblik – kom godt i gang

1.096 views 6. november 2020

Synes du, at Dashboard og eOverblik er spændende løsninger, som kan give dig et stærkere...

Planter

Styrk dyrkningssikkerheden ved sortsblandinger

281 views 4. november 2020

Webinaret vil præsentere dig for mulighederne for at købe og anvende sortsblandinger. Det vil...

Økologi

Nyt om fjerkræproduktion

293 views 4. november 2020

NYT OM FJERKRÆPRODUKTION Fjerkræproducenter, rådgivere og andre interesserede inviteres til...

Planter

Sprøjteteknik og håndtering af kemi

420 views 4. november 2020

Webinaret præsenterer dig for nyere forsøg med sprøjteteknik og giver overblik over...

Planter

Mark Online – for øvede

433 views 4. november 2020

Til dette gratis webinar bliver du endnu skarpere til Mark Online. Mark Online kan meget mere,...

Planter

Mark Online – kom godt i gang!

1.022 views 15. oktober 2020

Til dette gratis webinar får du viden om, hvordan du kommer godt i gang med Mark Online. Med...

Økologi

Fordele og ulemper ved økologisk vårsæd sået om...

233 views 7. oktober 2020

Vårsæd sået om efteråret er en helt ny dyrkningsmetode. Konventionelle forsøg har vist, at det...