Økologi

Gode råd om pløjning og såning af rug i let og tung jord

23. september 2016 planteavl
I forbindelse med en demo af såning af hybridrug fortalte Henning Sjørslev Lyngvig, specialkonsulent, markteknik, SEGES Planter og Miljø om pløjning og såning. Demo indgik i en inspirationsdag om økologisk markdrift den 22. september 2016, som SEGES Økologi, Økologisk Landsforening, Økologirådgivning Danmark afholdt. Marken blev tilsået 12. september 2016 og tilset på inspirationsdagen ti dage senere.