Økologi

Radrensning supplerer godt

6. oktober 2016 planteavl
Flere års forsøg med forskellige strategier for ukrudtsbekæmpelse viser, at radrensning er et godt supplement til kontrollere ukrudtet og reducere ukrudtsbestanden – især ved et højt ukrudtstryk. De generelle anbefalinger lyder på: Lav et perfekt og jævnt såbed, blindharv altid og radrens 2- 3 gange. Rettidighed er altafgørende for effekten.

I projekt OptiMek kortlægger SEGES Økologi, i samarbejde med universiteter, og virksomheder, der producerer landbrugsmaskiner, hvordan ukrudt kan bekæmpes