Økologi

Blindharvning i økologisk jordbrug

30. maj 2016 planteavl
Video om blindharvning med specialkonsulent Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi. Man skal tilpasse harvedybde og -intensitet efter forholdene, så harven ikke rykker kornplanterne op eller knækker for mange kimspirer på kornet. Kørehastighed 6-14 km/t.Videoen indgår i projekt OptiMek, der har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet, Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden. Video og redigering: Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt. Projektleder: Frank Oudshoorn. Maj 2016