Økologi

Fremvisning af afskaller til havre

13. oktober 2015 fjerkræ, planteavl
Økologisk ægproducent Jan Volmar fortæller om sin afskaller til havre. Videoen indgår i et projekt, som SEGES Økologi gennemfører, om afskallet havre til økologiske husdyr. Projektets formål er at undersøge potentialet ved afskallet alm. havre som højværdifoder. Havre er den mest dyrkningssikre økologiske vårsædsart, havre giver det højeste udbytte i foderenheder (FE) pr. ha, har den bedste proteinsammensætning og har dobbelt så højt indhold af fedtsyrer sammenlignet med de øvrige kornarter. Den høje andel af skaller nedsætter dog havrens foderværdi. I projektet arbejdes med afskalning og fodring med havre. Projektets overordnede fokus vil være at gøre havre mere anvendelig som foderkorn samt, at bidrage med essentielle aminosyrer til udfasningen af de sidste 5 pct. konventionelle fodermidler. Projektet er støtte af Fonden for økologisk jordbrug og Erhvervsudviklingsordningen.