Økologi

Undersået rødkløver som efterafgrøde i vinterrug

20. december 2018 planteavl
Rødkløver, der er udlagt i vinterrug om foråret, er normalt en sikker efterafgrøde, og en god kilde til kvælstof i en efterfølgende vårsæd. Ud over at fiksere kvælstof fra atmosfæren via rodknoldene, så bidrager kløveren også til at reducere udvaskning af kvælstof.
En rødkløver efterafgrøde understøtter et robust sædskifte og opretholder eller øger udbytterne. Med en udfasning af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug vil brug af kvælstoffikserende efterafgrøder blive endnu vigtigere end de er i dag.

Få tip til etableringen af den undersåede rødkløver i videoen her.